7 ม.ค. 2022 เวลา 08:10 • ปรัชญา
ความอดทนไม่ใช่ความสุขครับ มันคือความบีบเค้น อึดอัด หนักเหนื่อย และเป็นทุกข์ ต่อให้เราอดทนแล้วประสบความสำเร็จในภารกิจใดภารกิจหนึ่ง แต่ชีวิตที่ต้องอยู่ภายใต้ความอดทนยาวนานก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ล้มเหลวอยู่ดี
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงชอบสอนกันให้อดทน ทั้ง ๆ ที่สิ่งที่มนุษย์ควรทำคือปล่อยวางต่างหาก ไม่ใช่อดทน การปล่อยวางทำให้ปลอดโปร่งโล่งใจ เบาสบาย และเป็นสุข และเมื่อสามารถปล่อยวางได้ความอดทนก็หมดความจำเป็นไปโดยปริยาย เป็นการยิงนกนัดเดียวได้นกหลายตัว
การจะคิดจะทำสิ่งใดก็ตามถ้ามันคิดมันทำอยู่บนความสุขความปลอดโปร่งมันก็จะทำได้ดีกว่าการทำอะไรอยู่ภายใต้ความกดดันหรือความทุกข์อยู่แล้ว ดังนั้นลืมคำว่าอดทนไปเสียเถิดครับ เริ่มฝึกตัวเองใหม่ ฝึกให้ปล่อยวางครับ
โฆษณา