12 ม.ค. 2022 เวลา 17:01
เก่งกว้างจะชนะเก่งลึกอย่างไร ???
1
วันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการเอาชนะแบบเป็ด
(เก่งแบบรอบด้านมากกว่าด้านเดียว)... อ่านต่อ
โฆษณา