วัดได้ด้วยใจของคนวัดครับ ถ้าคนวัดชอบคน ๆ นั้น คุณภาพคน ๆ นั้นก็จะสูง แต่ถ้าคนวัดเกลียด คุณภาพก็จะต่ำแน่นวล จะเอากรรมการมาวัดก็ไม่ได้ เพราะเดี๋ยวกรรมการก็จะโดนวัดไปด้วยอีกคน
สำหรับผม จะไม่วัดคุณภาพใคร แต่จะให้โอกาสตามที่ขอมา ถ้าเห็นแววส่งเสริมได้ก็ส่งเสริม เห็นว่าส่งเสริมไม่ไหวก็ปล่อยไปตามเวรกรรมครับ
4ถูกใจ
255รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...