อดทนอดกลั้นกับสิ่งที่กระทบจิตใจในเวลานั้นก่อน พยายามเข้าใจว่า ตัวเราก็ไม่ใช่ของเรา สิ่งที่เกิดแค่สิ่งสมมติ เราเจ็บแค้นใจ ก็เพราะรู้สึกว่าเป็นเรา
ถ้าเราเข้าใจ การอดทนอดกลั้นมันจะง่าย คลายทุกข์เพราะเรามีปัญญาเข้าใจว่ามันแค่สภาวะของกิเลส เท่านั้นเอง
1ถูกใจ
61รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...