เรารู้สึกอย่างไรต่อส่ิงที่เรารับรู้
#18.. เ รื อ น รั บ ร อ ง
เคยอ่านการเปรียบเทียบเรื่อง เรือนรับรอง ของนักเขียนชื่อ รูมี ที่เขียนไว้ท้าย ๆ เล่มของหนังสือ letter to Sam ของ Daniel Gottlieb
เขาเขียนไว้ความยาวเต็มหน้า แต่มีบางส่วนที่เห็นด้วยและชอบในการเปรียบเปรยนั้น ๆ ไว้อย่างนี้ค่ะ
" มนุษย์เราเปรียบเหมือนเรือนรับรอง
ที่มีแขกคนใหม่เข้าพักทุกเช้า
ความสุข ความหดหู่ และความหยาบช้า
การตระหนักรู้ชั่วขณะเกิดขึ้น
ดุจผู้มาเยือนที่ไม่ได้คาดหมาย "
. . . . . . . .
.
เวลาปกติของเรา ยามแขกมาเยือนไม่ว่าจะอย่างไร ก็ต้องออกไปต้อนรับ ออกไปพบ อย่างน้อย ๆ ก็เปิดประตูทำความรู้จักว่า แขกคนนั้นมาดี มาร้าย มาด้วยความคิดถึง หรือปรารถนาอย่างไร การต้อนรับขับสู้ ของตัวเราในฐานะเจ้าของเรือนรับรองนี้
.
เราผู้เป็นเจ้าบ้าน ย่อมมีสิทธิที่จะให้แขกผู้มาเยือนนั้นใช้เวลาอยู่กับเรานาน ๆ หรือเพียงครู่ยาม หรือแม้ไม่แต่อยากเชื้อเชิญเข้ามาข้างใน
.
ตัวเราก็อย่างนั้นแหละเนอะ ทุก ๆ วันของเรา
เราเปิดประตูตอนรับแขกผู้มาเยือนอย่างไร
เรายินดีที่จะให้วันของเรากับใคร 🥰😍
...
.
ชวนชมกุหลาบหน้าบ้านยามเช้า
วันนี้ 4 ใน 9 ต้นออกดอกสะพรั่ง
ต้อนรับ วั น ใ ห ม่ เ ดื อ น ใ ห ม่
หลาย ๆ คน ขมขื่นกับสถานการณ์
โควิดกันมาสาหัสเหลือเกิน
🌹กุมภาพันธ์แล้ว ..
ชีวิตโปรดอ่อนหวานบ้างเถิดเนอะคะ 🥰
.
..
รฉัตร วรรณกุล
1 กุมภา' 2565
31 ถูกใจ
11 แชร์
8.3K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 31
    โฆษณา