12 ก.พ. 2022 เวลา 10:28
สรุปหนังสือ "คัมภีร์ห้าห่วง และ วิถึแห่งการก้าวเดินเพียงลำพัง"
ตำราพิชัยสงครามสำหรับปัจเจกชน ที่ควรอ่านเพื่อ
ให้เห็นภาพรวมและรายละเอียดที่ชัดเจน
ผู้เขียน: Miyamoto Musashi... อ่านต่อ
1
โฆษณา