14 ก.พ. 2022 เวลา 01:41 • ปรัชญา
นั่งหรือนอนแล้วแต่ถนัด ปล่อยตัวตามสบาย (แนะนำให้นอน) จากนั้นนับ 1 - 10 ตามจังหวะลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกทิ้งไป โดยนับ 1 หนึ่งรอบ นับ 2 สองรอบ นับ 3 สามรอบ ไปเรื่อย ๆ จนถึงนับ 10 สิบรอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ
1
1 2, 1 2
1 2 3, 1 2 3, 1 2 3
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4
.
.
ไปจนถึง 10 สิบรอบ
โฆษณา