ธรรมชาติ ธรรมดา PODCAST EP.19 ไม่ทำสมาธิ บรรลุธรรม เป็นอริยบุคคลได้ไหม
เคยได้ยินมาว่า สมถะ กับ วิปัสสนา เป็นสิ่งคู่กันเพื่อนำไปสู่การบรรลุธรรม
ฉะนั้น ถ้าไม่ทำสมาธิหรือนั่งสมาธิ จะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่
รับฟังได้ใน Podcast นี้
.
อ่านข้อมูลจาก https://www.dhammahome.com/webboard/topic/25836
ความคิดเห็นของคุณ Paderm อธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย จึงอยากนำมาแบ่งปันใน Podcast ค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 19
    โฆษณา