ส ง ค ร า ม ความรักที่เหือดหายไปจากโลก

ด้าย-เวลา ได้-เวลา..คิด มีสงคราม หรือ ไม่มีสงคราม วันหนึ่ง..เวลาก็หมดเหมือนกันทุกคน—-Thank you very much for the great PICTURE-Photo by amirali mirhashemian on Unsplash
ไม่ทันคิด หรือ คิดไม่ทัน
อย่าปล่อยให้ เวลา ผ่านไป จน..
ห ม ด เ ว ล า
เวลา วารี ไม่เคยคอยใคร
🙏🏻
ป้าพาฝากไว้
- ขอไว้อาลัยแด่ชีวิตของมวลพลทหาร พลเรือน ในสงคราม
- หากไม่มีความจำเป็นบังคับ เชื่อแน่ว่า ไม่มีใครอยากอยู่ในสนามรบ
- ฤๅ โลกถึงกาลแตกดับ
- Thank you very much for the great PICTURE-Photo by amirali mirhashemian on Unsplash
  • 21
โฆษณา