1 มี.ค. 2022 เวลา 15:29
I) ประการแรก เทคนิคการ “ตั้งเป้าหมาย” ของผมครับ
1) เป้าหมายนั้นควรมีประโยชน์ของผู้อื่นนอกจากตัวเราเองรวมอยู่ด้วย
2) เป้าหมายนั้นใหญ่พอที่จะตอบโจทย์ในระยะยาว
3) เป้าหมายนั้นมีผู้ขับเคลื่อนหลักคือตัวเราเอง
4) เป้าหมายนั้นควรถูกแบ่งเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เราสามารถทำให้ลุล่วงไปทีละอันๆได้
5) จงเปลี่ยนอุปสรรคเป็นทางลัดสู่เป้าหมาย
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
II) ประการที่สอง ปัจจัยที่นำไปสู่เป้าหมาย
1) “ใจ” คือ “passion & patience, commitment” ครับ
[sydNEY: The Storiographer] 1) มันคือ Oxygen มันคือลมหายใจ มันคือสิ่งที่คุณทำฟรีๆได้โดยไม่รู้สึกว่าเสียเวลา มันทำให้ความเหน็ดเหนื่อยและความเจ็บปวดลดน้อยลงเพราะเมื่อคุณทำมัน จะมี endorphins หลั่งในสมองคุณ ทำให้คุณมีความสุขและผ่อนคลาย คุณจะทำมันได้เรื่อยๆ นานๆ (time flies) โดยที่คุณไม่รู้ตัว มันทำให้ม่านตาคุณขยายหัวใจเต้นแรงแค่คิดถึงมัน และคุณอยากให้วันหนึ่งๆมีมากกว่า 24 ชั่วโมง เพราะคุณไม่อยากเสียเวลานอน และอยากตื่นเร็วๆเพื่อที่จะได้ทำมันอีก!
blockdit.com
[sydNEY: The Storiographer] 1) มันคือ Oxygen มันคือลมหายใจ มันคือสิ่งที่คุณทำฟรีๆได้โดยไม่รู้สึกว่าเสียเวลา มันทำให้ความเหน็ดเหนื่อยและความเจ็บปวดลดน้อยลงเพราะเมื่อคุณทำมัน จะมี endorphins หลั่งในสมองคุณ ทำให้คุณมีความสุขและผ่อนคลาย คุณจะทำมันได้เรื่อยๆ นานๆ (time flies) โดยที่คุณไม่รู้ตัว มันทำให้ม่านตาคุณขยายหัวใจเต้นแรงแค่คิดถึงมัน และคุณอยากให้วันหนึ่งๆมีมากกว่า 24 ชั่วโมง เพราะคุณไม่อยากเสียเวลานอน และอยากตื่นเร็วๆเพื่อที่จะได้ทำมันอีก!
1) มันคือ Oxygen มันคือลมหายใจ มันคือสิ่งที่คุณทำฟรีๆได้โดยไม่รู้สึกว่าเสียเวลา มันทำให้ความเหน็ดเหนื่อยและความเจ็บปวดลดน้อยลงเพราะเมื่อคุณทำมัน จะมี endorphins หลั่งในสมองคุณ ทำให้คุณมีความสุขและผ่อนคลาย คุณจะทำมันได้เรื่อยๆ นานๆ (time flies) โดยที่คุณไม่รู้ตัว มันทำให้ม่านตาคุณขยายหัวใจเต้นแรงแค่ค…
2) “หัว” คือ “ปัญญา, ความรู้ความสามารถ”
3) “มือ” คือ “วินัยในการลงมือทำ”
4) อิทธิบาทสี่
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“ความพยายามอยู่ที่ใจ, ความสำเร็จอยู่ที่มือ, ความยั่งยืนอยู่ที่หัว”
โฆษณา