"บุคคลที่ไม่เคยทำผิดพลาด
จะไม่มีวันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ"
5
— อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)
นักฟิสิกส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศ... อ่านต่อ
1
โฆษณา