25 มี.ค. 2022 เวลา 16:41 • หนังสือ
หนังสือในปัจจุบันผมว่า จะด้วยเรื่องการโฆษณา รูปแบบรูปเล่ม e-bookก็ปัญหาเดียวกัน คือมักทำๆออกมาก่อน แล้วค่อยอาศัยการรีวิว หรือสำนักพิมพ์ดังขายของหรือก็คือ ผมจะบอกว่าปัญหามันอยู่ที่เราทำๆออกมาโดยไม่ได้วางหรือเจาะกลุ่มได้ตามต้องการ
ทำหนังสือให้เข้ากับบริบทมากขึ้น จับมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อออกหนีงสือที่อยากให้พนักงานอ่าน ก็เป็นแนวทางที่ดี ทำให้บริษัทได้บุคลากรที่มีวิสัยทัศน์เดียว และเราก็จะได้ไม่ต้องเก็บข้อมูล เรียบเรียง ปรับเนื้อหาไปเปล่าๆ โดยที่ทำไปก็ไม่แน่ว่าจะขายได้ หรือเป็นที่รู้จัก
เมื่อองค์กรหรือบริษัทใช้เล่มไหนดี ก็จะสามารถเผยแพร่จนนิยมขึ้นมาได้ ไม่อย่างนั้นก็ไปให้เขียนแนะนำเหมือนบางเล่มที่จะมีคำนำของคนดังๆ มาบอกว่าดีอย่างนั่นอย่างนี้ก็ยังได้
โฆษณา