งานวิจัยชี้ ดื่มน้ำ ลดเค็ม ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ
2
"ชวนเริ่มต้นวันใหม่ให้สดชื่นด้วยการดื่มน้ำ"
เพราะงานวิจัยจาก National Institutes of Health ที่ตีพิมพ์ลงวารสาร European Heart Journal แนะนำว่าการบริโภคน้ำให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการช่วงป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจเมื่ออายุเยอะขึ้น
โรคเกี่ยวกับหัวใจมักเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี
Natalia Dmitrieva ผู้นำทีมวิจัยศึกษาคนอเมริกันช่วงอายุ 45-66 ปี จำนวนมากกว่า 15,000 คน เก็บข้อมูลต่อเนื่องนานกว่า 25 ปี
เลือกเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมที่สุขภาพดี บริโภคน้ำปกติ ไม่เป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน และไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อน
มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด 11,184 คน จากจำนวนนี้พบว่าภายหลังป่วยเป็นโรคหัวใจทั้งหมด 1,366 คน คิดเป็น 11.56% ซึ่งมีทั้งโรคหัวใจล้มเหลว, หัวใจห้องล่างซ้ายโต, หัวใจโตและกล้ามเนื้อหัวใจหนา
มีหลายปัจจัยที่ถูกใช้เป็นตัวชี้วัดถึงปริมาณการบริโภคน้ำ แต่ปัจจัยหลักคือการวัดระดับเกลือแร่ในเลือดเพราะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการบริโภคน้ำ กล่าวคือ ถ้าดื่มน้ำน้อย จะมีเกลือแร่ในเลือดสูง แต่ถ้าดื่มน้ำเยอะขึ้น ปริมาณเกลือแร่ในเลือดจะลดลง
1
"ปริมาณเกลือแร่ในร่างกายปกติจะอยู่ที่ 135-146 mEq/L"
▪️งานวิจัยพบว่าผู้ที่มีระดับเกลือแร่เริ่มที่ 143 mEq/L ช่วงวัยกลางคน มีโอกาส 39% ที่จะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเมื่ออายุสูงขึ้น เทียบกับคนที่มีระดับเกลือแร่ต่ำกว่า
▪️หากระดับเกลือแร่เพิ่มขึ้น 1 mEq/L จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากขึ้น 5% ถึงแม้ค่าจะยังอยู่ในช่วงปกติ
▪️จากกลุ่มตัวอย่าง 5,000 คน ที่มีระดับเกลือแร่อยู่ที่ 142.5-143 mEq/L ช่วงวัยกลางคน พบว่า 62% มีโอกาสเป็นโรคหัวใจห้องล่างซ้ายโตเมื่ออายุ 70-90 ปี
▪️และพบว่าหากมีระดับเกลือแร่ตั้งแต่ 143 mEq/L ช่วงวัยกลางคน จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจห้องล่างซ้ายโต 102% และ เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจล้มเหลว 54% เมื่อเข้าสู่ช่วงสูงอายุ
>> สรุปจากงานวิจัย คือ คนที่มีระดับเกลือแร่ในเลือดมากกว่า 142 mEq/L ช่วงวัยกลางคน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงอายุ อย่างไรก็ตาม หากร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพออยู่เสมอ อาจช่วงป้องกันหรือชะลอความเสี่ยงเหล่านี้ได้
น้ำดื่มสะอาดมีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมาก ช่วยให้หัวใจเต้นเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้เป็นปกติ ช่วยให้การหมุนเวียนของกระแสเลือดดี แต่ปัจจุบันพบว่าคนส่วนใหญ่ดื่มน้ำไม่พอเพียงกับที่ร่างกายต้องการ ซึ่งปริมาณที่แนะนำคือวันละ 6-8 แก้ว หรือ 1.5-2.1 ลิตรสำหรับผู้หญิง และ 8-12 แก้ว หรือ 2-3 ลิตรสำหรับผู้ชาย
งานวิจัย >>
Natalia I. Dmitrieva, Delong Liu, Colin O. Wu, Manfred Boehm. Middle age serum sodium levels in the upper part of normal range and risk of heart failure. European Heart Journal, 2022 DOI: 10.1093/eurheartj/ehac138
  • 30

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา