4 เม.ย. 2022 เวลา 01:45
“สติก็คือการควบคุมจิตใจ
ให้เข้าสู่ความตั้งมั่นนั่นเอง
ต้องมีสติก่อนถึงจะมีสมาธิได้”
#คติธรรม... อ่านต่อ
โฆษณา