28 เม.ย. 2022 เวลา 03:10
“ศีลให้ความสงบสุข
ได้ในเพียงระดับหนึ่ง 
ถ้าอยากจะให้มีความสุขมากกว่านั้น
ก็ต้องบำเพ็ญธรรมที่สูงขึ้นไป... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา