อำนาจภายในสำคัญอย่างไร
อำนาจภายใน (power within) สำคัญอย่างไร
อำนาจภายในคือศักยภาพที่มาจากภายในของคนคนนั้น  เช่น สติ ปัญญา ความสงบ ความมั่นคงภายใน ความรัก ความเมตตา การปล่อยวาง ความกล้าหาญ ความอดทน การให้อภัย ความคิดสร้างสรรค์ ความหวังเป็นต้น... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา