• Supre Kanjanaphitsarn
  battz
  • 5
   โพสต์
  • 1
   ผู้ติดตาม
  • 29
   กำลังติดตาม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านศึกษาศาสตร์ สนใจเรื่องการรู้จักตัวเอง จิตตปัญญาศึกษา ปรัชญา ศาสนา ชีวิตและความตาย
  • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา อดีตอาจารย์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล
  • Ph.D. in Religious Studies, Assumption University, Thailand