นพลักษณ์
คนลักษณ์ 1
นพลักษณ์ (Enneagram)
ศาสตร์โบราณเพื่อทำความเข้าใจตนเองและลักษณะของคน 9 ประเภท
นพลักษณ์เป็นองค์ความรู้โบราณแถบเอเชียตะวันออกกลาง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นให้ร่วมสมัยโดย G.I. Gurdjieff และกลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นโดย Oscar... อ่านต่อ
16รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...