นพลักษณ์ (Enneagram)
ศาสตร์โบราณเพื่อทำความเข้าใจตนเองและลักษณะของคน 9 ประเภท
นพลักษณ์เป็นองค์ความรู้โบราณแถบเอเชียตะวันออกกลาง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นให้ร่วมสมัยโดย G.I. Gurdjieff และกลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นโดย Oscar Ichazo และ Claudio Naranjo
นพลักษณ์ของมนุษย์ออกเป็น 9 ลักษณ์ ตามโลกทัศน์ มุมมอง วิธีคิด การให้คุณค่า แรงจูงใจและจุดใส่ใจของแต่ละคนอันมีผลต่อท่าทีการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก การทำงานและการดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนส่งผลกระทบถึงความสุขและความทุกข์ในชีวิต
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ศูนย์หลักคือ
1. ศูนย์ "ท้อง" เน้นการกระทำ ลงมือลงแรง ใช้สัญชาตญาณเป็นหลักในการตัดสินใจ จึงค่อนข้างตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้อย่างรวดเร็ว มีพลังขับเคลื่อนจากความโกรธ ประกอบด้วย ลักษณ์ 8 , 9 , 1 ซึ่งแต่ละลักษณ์จะแสดงความโกรธออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน
2. ศูนย์ "ใจ" ใช้ความรู้สึกและอารมณ์เป็นหลักในการตัดสินใจ ใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ปรากฎ ประกอบด้วย ลักษณ์ 2 , 3 , 4
3. ศูนย์ "หัว" ใช้ความคิดเป็นหลักในการตัดสินใจ มีความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนและแสดงควาออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละลักษณ์ ประกอบด้วย ลักษณ์ 5 , 6 , 7
รูปจาก evalart.com
ลักษณ์แรกที่จะกล่าวถึงคือ ลักษณ์ 1
คนสมบูรณ์แบบ (The perfectionist)
ลักษณ์ 1 ได้ความรักมาด้วยการทำตัวให้สมบูรณ์แบบ กังวลใจเรื่องมาตรฐาน ความถูกต้องและกฎกติกาที่ควรจะเป็น ความคิดมักจะอยู่ที่เรื่อง "น่าจะ" "ต้อง" และ"ควร"
โลกทัศน์ของคนลักษณ์ 1 คือ โลกนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบ ฉันจึงพยายามบากบั่นไปสู่ความสมบูรณ์แบบให้ได้
ลักษณ์ 1 จึงถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธ ขุ่นเคือง ซึ่งความโกรธแสดงออกมาเมื่อตัวเองไม่ได้รับผลตามต้องการ หลายครั้งคนลักษณ์ 1 ไม่รับรู้ถึงความโกรธของตัวเอง (ฉันแค่พลังงานไฟแรงสูง) และมีท่าทีการปฎิเสธ ซึ่งก่อให่เกิดความขุ่นเคืองใจ (ก็ฉันไม่ได้โกรธ)
คนลักษณ์ 1 มักกังวลกับการตัดสินใจบางอย่างเพราะกลัวว่าจะผิดพลาด งานจะออกมาไม่ดี จึงบังคับตัวเองให้พยายามทำงานอย่างหนัก เพื่อหลีกความผิดพลาด และมีการวิจารณ์ตัวเองและมีเสียงตัดสินตัวเองภายในใจว่ายังไม่ดีพออยู่เรื่อย ๆ
ด้วยเหตุนี้ คนลักษณ์ 1 จึงไม่ค่อยชื่นชมตัวเองและผู้อื่น เพราะคิดว่ายังทำได้ดีกว่านี้ และไวในการจับผิดผู้อื่นด้วย
การแสดงถึงความรักและความห่วงใยของลักษณ์ 1 จะผ่านการบ่นเพื่ออยากให้คนที่รักได้ดี
จุดเน้นและความใส่ใจในเรื่องความสมบูรณ์แบบเช่นนี้อาจนำไปสู่ข้อจำกัดของการมีวิธีคิดแบบตายตัว มีคำตอบเดียว (ไม่ดำก็ขาว ไม่ถูกก็ผิด) จึงอาจสูญเสียโอกาสในการมองเห็นความเป็นไปได้อื่น ๆ และอาจสร้างความขัดแย้งจากการตำหนิ จับผิด โต้เถียง ไม่ประณีประนอมหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น
อย่างไรก็ดี คนลักษณ์ 1 เป็นคนที่รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายชีวิตของตัวเอง
รายละเอียดของลักษณ์ต่าง ๆ ที่เหลือจะทยอยอธิบายในบทความถัดไปครับ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
1ถูกใจ
3แชร์
309รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...