ลักษณ์ 2 ผู้ให้ (The Helper)
คนลักษณ์ 2 เลือกสร้างหลักประกันความรักด้วยการทำตัวเป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแลและเอาใจใส่ผู้อื่น
คนลักษณ์ 2 สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองไปได้หลายแง่มุมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนรัก ลูก เจ้านาย หรือทีมของตัวเอง
นิสัยผู้ให้เช่นนี้ทำให้คนลักษณ์ 2 ถูกมองว่าเป็นคนเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่างรู้ใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ในทางกลับกัน การให้นั้นแฝงด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการตอบแทน
รูปจาก Gracechurch.us
โลกทัศน์ของคนลักษณ์ 2 คือ ผู้คนต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากฉัน ฉันเป็นคนที่ใคร ๆ ก็ต้องการ
คนลักษณ์ 2 จึงเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้อื่น แม้ว่าเขาจะไม่ได้ร้องขอก็ตาม
ความสุขและความทุกข์ของคนลักษณ์ 2 ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนที่เจ้าตัวใส่ใจเป็นพิเศษ หากตัวเองไม่สามารถช่วยให้คนพิเศษรู้สึกดีหรือมีความสุขได้ คนลักษณ์ 2 จะรู้สึกอึดอัด และเหนื่อยในการพยายามตอบสนองความต้องการของคนพิเศษ
ยิ่งเราช่วยเขา แล้วเขาประสบความสำเร็จ เรายิ่งรู้สึกดีใจ หากเขาพูดขอบคุณ เรายิ่งรู้สึกปลาบปลื้มใจ ในทางกลับกัน หากคนนั้นไม่ใส่ใจ คนลักษณ์ 2 จะรู้สึกน้อยใจ ยิ่งคนนั้นไม่ใส่ใจเรามากขึ้น เราจะเริ่มหมางเมิน เย็นชาและไม่ใส่ใจคนนั้น
ลึก ๆ คนลักษณ์ 2 ก็ต้องการอิสรภาพ เพราะตัวเองรู้สึกเหมือนถูกกักขังให้อยู่กับการคอยสนับสนุนความต้องการของผู้อื่น แต่ก็ยากในการร้องขอความช่วยเหลือ เพราะคนลักษณ์ 2 มีความทะนงตัวว่าตัวเองเป็นผู้ให้
อีกด้านหนึ่งคือ หากเราร้องขอและโดนปฎิเสธ เราไม่อยากรู้สึกเจ็บปวด คนลักษณ์ 2 จึงเลือกไม่บอกความต้องการของตัวเอง ซึ่งนำมาสู่ความรู้สึกเก็บกดและน้อยใจ โดยเฉพาะเวลาที่คนพิเศษไม่รับรู้ถึงความต้องการและความเอาใจใส่ของเรา
การทำตัวเข้มแข็งของคนลักษณ์ 2 ก็สะท้อนถึงด้านความใส่ใจผู้อื่นเช่นกัน เพราะคนลักษณ์ 2 มองว่ายิ่งคนใกล้ตัวรู้สึกเป็นห่วงที่เราอ่อนแอ เรายิ่งรู้สึกทุกข์ใจ
ข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือ คนลักษณ์ 2 อาจรู้สึกสับสนระหว่างความต้องการที่แท้ของตนเองและความต้องการของผู้อื่น
การหยุดพักอยู่กับตัวเองโดยลำพังจะช่วยให้คนลักษณ์ 2 ได้มีทบทวนความต้องการของตัวเองและมีโอกาสลงมือทำในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
1ถูกใจ
2แชร์
193รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...