ตายที่บ้านอัปมงคล?
ตายที่บ้านอัปมงคล?
“ผมบอกพ่อว่า เราออกแบบชีวิตเองได้ ผมอยากเขียนชีวิตร่วมกับพ่อ อยากให้พ่อไปดี ผมก็บอกเจตจำนงตัวเองไว้ในสมุดเบาใจด้วย ผมถามพ่อว่า ในช่วงสุดท้ายเรื่องใดที่พ่ออยากให้ผมทำให้"... อ่านต่อ
12รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...