ข้อดีของการเลี้ยงแพะนม สัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ ดลรวีฟาร์ม ในรายการ คุยกันวันเสาร์ | วิชาแพะ 101
รายการคุยกันวันเสาร์ พบกับเทคนิคสร้างอาชีพ... และสัตว์เศรษฐกิจ...สร้างรายได้ กับการเลี้ยงแพะนม การบริหารจัดการฟาร์มแพะนม และการผลิตน้ำนมแพะ แบบฉบับปศุสัตว์อินทรีย์ ดลรวีฟาร์ม กับคุณ ดลรวี ภัทรกุลพิมล ผู้ก่อตั้ง ดลรวีฟาร์ม จะมาให้ความรู้กับพวกเราในครั้งนี้....
ติดตามสาระดีๆ จาก ดลรวีฟาร์ม - Donrawee Farm ได้ที่
เรียนรู้ เกษตรพอเพียง กับฟาร์ม แพะนม ปศุสัตว์อินทรีย์ ดลรวีฟาร์ม ฟาร์มแพะนมในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในรายการ รายการคุยกันวันเสาร์
  • 1
โฆษณา