สัตว์เลี้ยง
  • 1K
    โพสต์
  • 7
    คำถาม
  • 367
    สมาชิก
สัตว์เลี้ยง คือสัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ ในเรื่องการให้อาหาร การคุ้มครองดูแล การผสมพันธุ์ของสัตว์ตามต้องการได้