⚠️[ANALYSIS]⚠️ ไขกลไกของ LUNA และ UST แบบเข้าใจง่ายๆ ! ว่าทำไมมันถึงน่าอัศจรรย์ในวันที่ดี... แต่ทำไมมันอาจกลายเป็นนรกในวันที่เลวร้าย
6
Algorithmic Stablecoin อย่าง UST อาจเป็นสิ่งที่ฟังดูซับซ้อน และหลายคนๆ ก็อาจพยายามทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง แต่ความเป็น... อ่านต่อ
1
โฆษณา