มีบัญชีอยู่แล้ว?
VIII. พระเจ้าประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ถ่อมใจ แต่ทรงต่อสู้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจอง หอง — 1ปต.5:5:
1. ในชีวิตคริสตจักร เราทุกคนต้องคาดเอวของเราด้วยความถ่อมใจแก่กันและกัน เพื่อเราจะได้รับสุขพระเจ้าในฐานะผู้ประทานพระคุณ — เทียบ ยฮ.13:3–5.
2. ความถ่อมใจช่วยเราให้รอดจากการทำลายล้างทุกประเภทและนำมาซึ่งพระคุณของพระเจ้า ทว่าการถือตัวจองหองทำให้เราเป็นคนโง่เขลาที่สุด — ยก.4:6; บพส.138:6; สภษ.29:23.
3. เราต้องยินยอมถ่อมลงและต่ำต้อยอยู่ใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าภายใต้การตีสอนของพระองค์และยังต้องนำเอาชั่วชีวิตของเรากับความกระวนกระวายที่มีอยู่มาทิ้งไว้กับพระเจ้าอีกด้วย เพราะพระองค์ทรงใส่พระทัยต่อเราในความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์ — 1ปต.5:5–7; เทียบ บพส.55:22.
IX. “พระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณ”—ผู้ได้ทรงเรียกให้ผู้เชื่อทั้งหลายเข้าในสง่าราศีที่นิรันดร์ของพระองค์ — ได้สำเร็จ, เสริมกำลังให้พวกเขามั่นคง, ให้พวกเขาได้รับการเพิ่มกำลัง, และให้พวกเขาวางฐานรากที่มั่นคงผ่านการทนทุกข์ของเขาเหล่านั้น; “บรรดาพระคุณ” คือ “พระคุณอันแท้จริงของพระเจ้า” ซึ่งผู้เชื่อควรเข้าสู่และยืนหยัดมั่นคงอยู่ในพระคุณนี้ — 1ปต.5:10, 12.
X. ผู้เชื่อควรที่จะเติบโตขึ้นในพระคุณ ซึ่งก็คือพระคุณอันแท้จริงของพระเจ้า; พวกเขายังควรเติบโตขึ้นในการรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์เยซูพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา เพื่อให้พระองค์ได้รับสง่าราศีตั้งแต่วันนี้ไปจวบจนนิรันดร์; นี่คือถ้อยคำสรุปในบทประพันธ์ของอัครทูตเปโตรซึ่งบ่งชี้ว่าทุกสิ่งที่เปโตรได้เขียนนั้นเป็นของพระคุณ, อยู่ในพระคุณ, โดยพระคุณ, ผ่านพระคุณของพระเจ้า — 2ปต.3:18.
วันเสาร์ - การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า
1เปโตร บทที่ 5 ข้อ 5 ในทำนองเดียวกัน ท่านทั้งหลายที่มีอายุอ่อนกว่า จงน้อมฟังผู้ที่มีอายุมากกว่า จงให้ท่านทุกคนคาดเอวด้วยความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ด้วยว่า “พระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ถ่อมลง.”
1เปโตร บทที่ 5 ข้อ 10 แต่พระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในสง่าราศีที่นิรันดร์ของพระองค์ในพระคริสต์เยซู ครั้นท่านทั้งหลายทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้ว พระองค์เองจะทรงโปรดให้ท่านถึงที่สำเร็จ, เสริมกำลังให้ท่านมั่นคง, ให้ท่านได้รับการเพิ่มกำลัง, และให้ท่านวางฐานรากที่มั่นคง.
อ่านแสวงหาเพิ่มเติม สัปดาห์ที่ 4 วันเสาร์ http://gbrtbooks.com/MorningRevival/Detail?PG=MRN&MR_ID=15&W_NO=4
ฟังเสียงการแบ่งปัน สัปดาห์ที่ 4 วันเสาร์ ▶️
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  ไมเคิล เบอร์รี The Big Short บอกว่าโลกกำลังเจอ “ปรากฏการณ์แส้ม้า” เมื่อคืนนี้ ไมเคิล เบอร์รี ได้ออกมาทวีตว่า ปัญหาซัปพลายเชนในธุรกิจค้าปลีกของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ กำลังเกิด Bullwhip Effect หรือ ปรากฏการณ์แส้ม้า
  บริการ MPLS ของ ITEL ดีอย่างไร? บริการ MPLS (Multiprotocol Label Switching) หนึ่งในบริการหลักของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ที่ช่วยให้การเชื่อมต่อทางด้านข้อมูลระหว่าง สำนักงานแต่ละสาขานั้นง่ายขึ้น ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  “ผมตั้งเป้าว่าวิ่งเดลิเวอรี่ได้วันละ 900 พี่” 900x25 = 22,500 บาท คือรายได้ที่น้องที่รู้จักตั้งเป้าหมายไว้ “แต่เมื่อวานผมดันได้ 1200 หนะ”
  ‘รัสเซีย-กาตาร์’ที่พึ่งด้านพลังงานของศรีลังกา ศรีลังกาที่กำลังเผชิญวิกฤติด้านพลังงาน เตรียมส่งรัฐมนตรีพลังงานไปรัสเซียและกาตาร์ เพื่อเจรจาซื้อน้ำมันราคาถูก ขณะที่น้ำมันสำรองในประเทศใกล้หมดเข้าไปทุกที ทำให้รัฐบาลตัดสินใจสั่งขยายเวลาปิดหน่วยราชการอย่างไม่มีกำหนดเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน
  ดูทั้งหมด