ศาลแคลิฟอร์เนียมีคำตัดสินให้ถือว่าผึ้งเป็นปลาชนิดหนึ่ง...
2
องค์คณะผู้พิพากษาของศาลแคลิฟอร์เนีย เพิ่งมีคำตัดสินไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับการวินิจฉัยคำจำกัดความชนิดของสัตว์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
ปัญหาที่ถูกยกมาพิจารณาในกรณีนี้คือ ผึ้งป่าหรือแมลงภู่ถือเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในคำจำกัดความของปลาหรือไม่?
สาเหตุที่ต้องมีการนำเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาก็เพราะเดิมทีผึ้งป่าในแคลิฟอร์เนีย 4 สายพันธุ์ ถูกระบุว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนบกที่ใกล้สูญพันธุ์ในปี 2018
1
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่นอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของรัฐหรือ CESA
โดยในกฎหมาย CESA จะมีการปกป้องคุ้มครองสัตว์พื้นเมือง นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลาและพืชที่ใกล้สูญพันธุ์
จะสังเกตได้ว่าใน CESA ไม่มีผึ้งรวมอยู่ด้วย
ดังนั้นหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ที่ต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการปกป้องสายพันธุ์ของผึ้งป่าเหล่านี้
จึงยื่นอุทธรณ์ให้ศาลพิจารณาตีความใหม่ ให้ผึ้งเป็นสัตว์ที่อยู่ในคำจำกัดความของ CESA
ซึ่งจากการพิจารณาของศาล
ได้นำเอาคำจำกัดความย่อยของคำว่า"ปลา"ในกฎหมาย CESA มาใช้ในการตีความ..
โดยใน CESA ให้นิยามคำว่าปลาหมายถึง..
"ปลาป่า หอย ครัสเตเชี่ยน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและไข่ของสัตว์เหล่านั้น"
ซึ่งเดิมที นิยามของคำว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนี้ เคยถูกตีความไว้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี 2020
ว่าคำว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในที่นี้หมายถึง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล เช่นดอกไม้ทะเลหรือเม่นทะเลเท่านั้น
1
แต่การพิจารณาของผู้พิพากษาในวันอังคารที่ผ่านมา ได้พิจารณานิยามคำว่าปลาในส่วนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เพื่อเทียบเคียงกับผึ้งใหม่อีกครั้ง
"กบซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และหอยทากขนแปรงซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบนบก ยังถูกนิยามว่าเป็นสัตว์คุ้มครองในหมวดปลา "
 
"ดังนั้น แม้ว่าคำว่าปลาจะเป็นภาษาพูดที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าหมายถึงสัตว์น้ำ แต่ศัพท์ในทางกฎหมายสำหรับกรณีนี้ สามารถใช้อธิบายได้ว่าผึ้งซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ก็เป็นปลาด้วยเช่นกัน"
หน่วยงานด้านอนุรักษ์ในแคลิฟอร์เนีย ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เหตุเพราะรายละเอียดเพียงเล็กน้อยของการตีความทางกฎหมาย ย่อมมีผลในทางปฏิบัติในด้านความคุ้มครองสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นอย่างมาก
ผึ้งป่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหาร หากปล่อยให้พวกมันค่อย ๆ สูญพันธุ์ไป อันตรายจากการสูญหายไปของพันธุ์พืชต่าง ๆ ก็จะตามมา
1
แม้การที่บอกว่าผึ้งเป็นปลา อาจฟังดูชอบกลก็ตาม
1
แต่หากสิ่งนี้ทำให้พวกมันได้รับการปกป้อง คุ้มครองมากยิ่งขึ้น
เราก็ควรยินดีกับการที่ผึ้งได้กลายเป็นปลาชนิดหนึ่งใช่ไหมครับ..
2
ติดตามอ่านบทความได้ที่
  • 31
โฆษณา