3 มิ.ย. 2022 เวลา 04:14 • ความคิดเห็น
คิดให้มากกว่านั้น
จิตจะปล่อยวางเอง
ถ้าคิดมากไม่พอ
จิตได้เปลี่ยนอิริยาบท
ก็ไม่รู้จักวาง
โฆษณา