คิดให้มากกว่านั้น
จิตจะปล่อยวางเอง
ถ้าคิดมากไม่พอ
จิตได้เปลี่ยนอิริยาบท
ก็ไม่รู้จักวาง
132 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...