3 มิ.ย. 2022 เวลา 13:22 • ความคิดเห็น
ไม่ผิดกฏคนสมัยนี้ค่ะ
แต่ถ้ามีใครผิดหวังแล้วคุณแคร์ ซึ่งบ่อยครั้งคือตัวเราเอง ก็ต้องสื่อสารให้ตัวเองสบายใจ จะได้ไปต่ออย่างเต็มสูบ
โฆษณา