1 ทำสิ่งที่คุณต้องการ
ทำสิ่งที่คุณชอบ คุณรัก คุณปรารถนา
Do what you love
Do what you care about
2 ทำสิ่งที่คนอื่นต้องการ
ทำสิ่งที่ตลาดต้องการ
ทำสิ่งที่ได้เงิน
Do what the world need
Do what you can be paid for
Do what pays well
Do what other want
3 ทำสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ ทำได้ดี ทำได้เก่ง
Do what you are good at
Do what you are great at
ถ้ามีส่วนผสมครบ เรียกว่า
มีจุดกลมกล่อม Sweet spot หรือ
ทำสิ่งที่ใช่ Build the right it
ถ้าส่วนผสมไม่ครบ จะเป็นดังนี้ครับ
ทำสิ่งที่คุณต้องการ + ทำสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ = มีสุขไร้ทรัพย์ สุขแต่จน
เพราะขาด ทำสิ่งที่ตลาดต้องการ
หรือ ตลาดไม่ได้ต้องการสิ่งที่คุณทำ
หรือ คนอื่นไม่ได้ประโยชน์
ทำสิ่งที่คุณต้องการ + ทำสิ่งที่ตลาดต้องการ = แค่ฝันเท่านั้น
เพราะขาด ทำสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ
หรือ คุณไม่เก่งด้านนั้นๆ คุณไม่ใช่ Top ในสายงานนั้นๆ
ทำสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ + ทำสิ่งที่ตลาดต้องการ = มีทรัพย์ไร้สุข รวยแต่น่าเบื่อ
เพราะขาด ทำสิ่งที่คุณต้องการ
หรือ คุณไม่ได้รักในสิ่งที่ทำ
หรือ คุณไม่ได้ประโยชน์
ภาพ Sweet spot
Q1: คำถามที่น่าสนใจคือ
แล้วจะทำยังไงให้ส่วนผสม Sweet spot ครบ?
1 ทำสิ่งที่คุณต้องการ
มี 4 ปัจจัย
Passion มีความปรารถนาในเป้าหมาย
Perseverance มีความพยายามอุตสาหะ
Patience มีความอดทน
Persistence มีความยืนกราน ดื้อแพ่ง ไม่ลดละ
2 ทำสิ่งที่ตลาดต้องการ
มี 2 ปัจจัย
Creating value มอบคุณค่า
Market leader เป็นผู้นำตลาดหรือเจ้าตลาด
3 ทำสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ
Preparation สร้างความพร้อม
Opportunity ไขว่คว้าหาโอกาส
Luck is what happens when Preparation meets Opportunity
โชค คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ ความพร้อม มาเจอกับ โอกาส
Q2: คำถามที่น่าสนใจต่อมาคือ
แล้วจะค้นหา Passion-ความปรารถนาในเป้าหมาย เจอได้ยังไง?
ความปรารถนา มี 2 แรงขับ-พลังความกระตือรือร้น
1 จากอารมณ์ด้านลบ
ทำเพราะรู้สึก พอใจ เพลิดเพลิน สนุก ท้าทาย รื่นรมย์ ชอบ ตื่นเต้น รัก ท้าทาย
2 จากอารมณ์ด้านบวก
ทำเพราะรู้สึก ไม่พอใจ กลัว โกรธ เจ็บปวด อยากหนีทุกข์ ต้องการพิสูจน์ตัวเอง
เป้าหมาย มี 2 แบบ
1 อยากให้สิ่งที่เรา ต้องการ ชอบ ปรารถนา กลายเป็นจริง
2 ไม่-อยากให้สิ่งที่เรา ไม่-ต้องการ ไม่-ชอบ ไม่-ปรารถนา กลายเป็นจริง
ตัวอย่างเช่น
เราทนไม่ได้แล้วกับความจน
เราอยากจะ upgrade ตัวเองให้รวยในอีก 10 ปีข้างหน้าให้ได้
เมื่อนำมารวมกัน Passion จะมี 2 แบบ
1 การทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ สิ่งที่เราต้องการ ชอบ ปรารถนา กลายเป็นจริง
หรือ (ถ้าเราได้ทำสิ่งนั้นแล้ว เรามีความสุข)
ตัวอย่าง ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ นักกีฬาอาชีพ ในด้านต่างๆที่เก่งระดับโลก
เช่น Leonardo, Einstein, Charles Darwin, Steve Jobs
2 การทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ สิ่งที่เราไม่ต้องการ ไม่ชอบ ไม่ปรารถนา กลายเป็นจริง
หรือ (ถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้ว เรามีความทุกข์)
ตัวอย่าง นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
เช่น
Jack Ma ไม่ต้องการให้คนจีนค้าขายอย่างยากลำบาก
เขาจึงมีพลังแรงขับความกระตือรือร้นมากในการสร้างตัวกลางกระจายรวบรวมสินค้า online ขึ้นมา
หรือ ถ้าเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้ว เขามีความทุกข์
ในหลวง ร.9 ไม่ต้องการให้พสกนิกรชาวไทยตกทุกข์ได้ยาก ประสบภัยพิบัติ
ท่านจึงมีพลังแรงขับความกระตือรือร้นมากในการทรงงานหนักสร้างโครงการต่างๆมากมาย
หรือ ถ้าท่านไม่ได้ทำสิ้งนั้นแล้ว ท่านมีความทุกข์
ดังนั้น คำตอบของคำถามว่า
แล้วจะค้นหา Passion-ความปรารถนาในเป้าหมาย เจอได้ยังไง?
คุณต้องตอบให้ได้ว่า
1 What คุณอยากอะไร หรือ ไม่อยากอะไร
ระดับจริงจัง หรือ แค่สนใจ
คำตอบของคำถาม What คือ Goal เป้าหมายของคุณครับ
2 Why ทำไมคุณถึงอยากได้สิ่งนั้น
เพราะแรงขับจากอารมณ์ด้านบวก หรือ ด้านลบ
คำตอบของคำถาม Why คือ Passion ของคุณครับ
3 How ทำยังไงคุณถึงได้สิ่งนั้น
3.1 เปลี่ยนกรอบคิด
3.2 เขียนสูตร-แผนการ
3.3 ลงมือทำ-ปฏิบัติ
เพิ่มเติมให้อีกนิดครับ
Passion-ความปรารถนาในเป้าหมาย มีเหรียญ 2 ด้าน
1 ในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ เชิงบวก
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความหลงใหล
เช่น
Steve Jobs หลงใหลความสมบูรณ์แบบ
2 ในทางไม่สร้างสรรค์ ไม่เป็นประโยชน์ เชิงลบ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความหมกมุ่นเสพติด
เช่น
คนเสพติดบุหรี่
ดังนั้น Passion ที่คนพูดถึงคือ
เชิงบวก ที่มักพูดกันว่า ความหลงใหล และ
เชิงลบ ที่มักไม่ค่อยพูดกันว่า ความหมกมุ่นเสพติด
แต่ความหมายที่ใช้ได้ทั้ง 2 ทาง คือ ความปรารถนาในเป้าหมาย
ผมจึงใช้คำนี้อธิบายเพื่อให้ผู้อ่านถอยหลังกลับมายืนที่ขอบเหรียญแล้วมองเห็นเหรียญ 2 ด้านครับ
เพราะ ความฉลาดที่แท้จริง คือ
ความสามารถในการรับเอา 2 ความคิดที่ต่างขั้วกันเข้ามาในจิตใจภายในเวลาเดียวกันและยังคงรักษาความสามารถในการทำงานเอาไว้ได้
ดังนั้น เราสามารถฝึกสมองให้มองเห็นเหรียญทั้ง 2 ด้าน ของทุกสิ่งในโลกนี้ได้ผ่านการเข้าใจกรอบคิดครับ
เช่น
บ้าน ก็มี 2 ด้าน เป็นทรัพยสินก็ได้ และ เป็นหนี้สินก็ได้
หนี้ ก็มี 2 ด้าน เป็นหนี้เลวก็ได้ และ เป็นหนี้ดีก็ได้
ความเครียด ก็มี 2 ด้าน เป็นอันตรายก็ได้ และ เป็นประโยชน์ก็ได้
พาหนะเดินทาง ก็มี 2 ด้าน ใช้เดินถูกทางก็ได้ และ ใช้เดินผิดทางก็ได้
ภาษาวิทยาศาสตร์ เรียก
กรอบคิดแบบยืดหยุ่น
แนวคิดเหรียญ 2 ด้าน
ทั้งหมดที่กล่าวมาคือตัวอย่างที่ผมเรียกว่า
การได้รับภูมิ3รวย-ด้านอิสรภาพทางเลือก ครับ
ขอบคุณครับ
359 รับชม
  คำตอบอื่น (10)
  • ดูก่อนท่านผู้เจริญ..
   จะว่าไปมันก็ไม่ต่างกัน
   แต่จะว่ามามันดันแตกต่างกันซะงั้น...
   81 รับชม
   • ชอบตอบสนอง Want แค่พอใจแต่อาจไม่ลงตัว
    ใช่ตอบสนอง Need เป็นความพอเหมาะ ให้สุขยั่งยืน
    228 รับชม
    • น่าจะต่างนะ เราอาจจะชอบคนที่หน้าตาดีมาก แล้วสมมุติว่าได้คบ อาจจะไปด้วยกันไม่ได้
     ต่างจากคนที่ไม่ได้ชอบ หน้าตาธรรมดาๆ แต่คบแล้วสบายใจ ไปกันได้ ไม่ต้องฝืนตัวเอง อันนี้น่าจะคือ ใช่ น่าจะประมาณนี้
     98 รับชม
     • ขึ้นกับจริต & ความชอบส่วนตัว ถ้าจริตเป็นทาง สุ ~ จริต
      มันคือสิ่งที่ไม่ควรแตกต่างกัน
      103 รับชม
      • • คำว่า ‘ชอบ’ ให้ความรู้สึกว่า ประทับใจขึ้นเรื่อยๆ ระดับความพอใจปรับเพิ่มขึ้นได้
       • ส่วนคำว่า ‘ใช่’ ให้ความรู้สึกว่า ความประทับใจและพอใจมันเต็มครบตั้งแต่แรกแล้ว
       137 รับชม
       • ไม่ต่างกันค่ะ เวลารักเวลาชอบ อะไรๆมันก็ใช่หมดแหละ
        121 รับชม
        • ชอบ เป็นอารมณ์ วันนี้ชอบ ปีหน้าอาจจะไม่ชอบแล้ว
         ใช่ ใช้สติ คิดไตร่ตรอง ใคร่ครวญแล้วว่า จะนานแค่ไหน ก็ใช่เหมือนเดิม
         145 รับชม
         • ใช่เลย ฉันชอบ
          ใช่เลย ฉันรัก
          ใช่เลย ฉันหลงใหล
          ใช่เลย ฉันลุ่มหลง...
          114 รับชม
          • ต่างกันค่ะ
           สิ่งที่ชอบ อาจจะใช่หรือไม่ใช่สำหรับเราก็ได้ แต่เราชอบ...
           158 รับชม
           • เหมือนกันครับ อยู่ที่เรานี่แหละ
            อย่างเวลาไปจีบผู้หญิงแล้วไม่ติด เราก็จะพูดออกมาว่า...
            136 รับชม
            • กำลังนิยมในบล็อกดิต
             Chiangrai Guide 2022 | 20 พิกัดเด็ด จ.เชียงราย 2022 เชื่อว่าเชียงรายน่าจะเป็น 1 ในจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนในช่วงสิ้นปีนี้ วันนี้พวกเราเลยรวบรวมที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว และคาเฟ่ ใน จ.เชียงราย มาให้ทุกคนที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยว สามารถตามรอยพวกเราได้นะครับ บอกเลยว่าเด็ดดวงทุกที่ เพราะว่าเราคัดมาแล้ว!
             เผยความลับให้สาวๆได้รู้ "เอลเดอร์เบอร์รี่" คือหนึ่งในตัวช่วยที่ดีที่สุด ​ แวดวงสุขภาพเค้ารู้กันว่า "เอลเดอร์เบอร์รี่" มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยบำรุงสายตา ที่สำคัญช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ทำให้เอลเดอร์เบอร์รี่เป็นที่สุดของตระกูลเบอร์รี่และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
             สหรัฐตัดสินแล้ว! บริษัทจีนใช้ไทยเป็นฐานผลิตแผงโซลาร์เซลล์เลี่ยงภาษี กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยผลตัดสินขั้นต้น ชี้บริษัทผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของจีน ใช้ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา เป็นฐานการผลิตเพื่อเลี่ยงภาษีสหรัฐ
             • รู้จักกับ 'อนุตตรธรรม' ลัทธิความเชื่อสุดแปลกต้นกำเนิดจากจีน ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินชื่อของลัทธิที่เรียกว่า 'อนุตตรธรรม' จากข่าวโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการประกอบพิธีกรรมตามลัทธิดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
             ดูทั้งหมด