ความกังวลของคนค่ะ เพราะบั่นทอนพลังงานอันมีคุณค่าของเรา เช่น กังวลว่าตนจะไม่ดีพอ จึงไม่กล้าคิด หรือเริ่มทำสิ่งที่คิด
คนกังวลไม่พอใช้ จึงทำงานสะสมทรัพย์ จนเครียด ป่วย ไม่มีเวลาให้ครอบครัว หรือบางครั้งกอบโกยจนทรัพยากรขาดแคลนในคนบางกลุ่ม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา