อีกหนึ่งวันสำคัญที่ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีก็คือ #วันเพื่อนสนิทสากล เริ่มมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1935 โดยรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดขึ้น เพื่ออุทิศให้กับเพื่อนสนิท
โดยเลือกวันที่ 8 มิถุนายน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาหน้าร้อนที่หลายๆ ประเทศ... อ่านต่อ
25 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา