คณิตศาสตร์​เป็นภาษาหนึ่งที่มนุษย์
ประดิษฐ์เพื่อสื่อสารกัน
ถ้ามนุษย์ไม่ต้องสื่อสารกัน
คณิตศาสตร์ก็ไม่จำเป็น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา