คำถาม

เราคิดค้นคณิตศาสตร์มาหรือเราค้นพบมัน>< ?
13 มิ.ย. เวลา 05:18 • ความคิดเห็น • 12 คำตอบ
คำตอบ (12)