คำถาม

เราคิดค้นคณิตศาสตร์มาหรือเราค้นพบมัน>< ?
13 มิ.ย. 2022 เวลา 05:18 • ความคิดเห็น • 13 คำตอบ
คำตอบ (13)