15 มิ.ย. 2022 เวลา 10:00 • ความคิดเห็น
7 มุมมองชีวิตที่ควรเข้าใจตั้งแต่อายุยังน้อย | MM EP.1534
.
ความผันผวนด้านเศรษฐกิจ
นั้นส่งผลต่อชีวิตเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ไหนจะสังคมและสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
ก็ยิ่งทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนและเตรียมรับมืออยู่ตลอดเวลา
.
ลองมาฟัง 7 มุมมองของชีวิต ที่ควรเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้
เพื่อช่วยวางกรอบความคิดของเราให้ดี
ในการเตรียมพร้อมต่อโลก และไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง
.
เชิญรับฟังพร้อมๆ กันได้ใน Mission To The Moon EP.1534 | 7 มุมมองชีวิตที่ควรเข้าใจตั้งแต่อายุยังน้อย
.
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#inspiration
โฆษณา