โจทย์คือระหว่าง รายได้ กับ เวลาที่ได้อยู่กับเรื่องที่ชอบ ถ้ารายได้มาก่อน ก็ทำงานสักระยะจนมีเงินพอ แล้วเปลี่ยนงานไปทำที่ชอบ แต่ถ้าเวลามาก่อน ก็เปลี่ยนไปทำที่ชอบเลย แล้วพัฒนาทักษะจนเชี่ยวชาญในงานที่ชอบ ปลายทางก็มีความมั่นคงได้
128 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา