1) “เมื่อคุณตัดสินใจที่จะอยู่เพื่อผู้อื่น”
1
2) “เมื่อคุณตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้”
3) “เมื่อคุณค้นพบความจริงที่ว่า โลกนี้มีคนแค่สองประเภท”
4) “เมื่ออัตตาของคุณเล็กลง”
5) “เมื่อคุณตัดสินใจเดินทางออกจาก comfort zones”
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา