21 มิ.ย. 2022 เวลา 10:00 • ความคิดเห็น
อะไรบ้างที่ควร 'ปล่อยวาง' เพื่อชีวิตที่มีความสุข? | MM EP.1539
.
ความต้องการที่จะ ‘ควบคุม’ สิ่งต่างๆ
เป็นปกติของมนุษย์ที่ชอบความแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ในโลกความเป็นจริงนั้น
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้…
.
เรียนรู้และเข้าใจ ‘การปล่อยวาง’
สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม
เพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายกว่าเดิม
และชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น
.
เชิญรับฟังพร้อมๆ กันได้ใน MM Podcast EP.1539 │อะไรบ้างที่ควร 'ปล่อยวาง' เพื่อชีวิตที่มีความสุข?
.
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#inspiration
โฆษณา