23 มิ.ย. 2022 เวลา 12:43 • ความคิดเห็น
อยากเป็นวิทยากร นักพูดในเรื่องที่เราสนใจ ในสังคมที่ชอบอะไรคล้ายๆเรา ในเรื่องที่เราชอบ เรารัก เช่น การจัดสวน การจัดบ้าน การลงทุน การเลี้ยงสุนัข เป็นค้น
โฆษณา