ครูสอนเด็กตามถิ่นทุรกันดาล แต่ติดที่ว่าชีวิตจริงต้องใช้เงิน เลยต้องอยู่กับความจริงก่อน 🤔
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา