23 มิ.ย. 2022 เวลา 15:05 • ความคิดเห็น
ครูสอนเด็กตามถิ่นทุรกันดาล แต่ติดที่ว่าชีวิตจริงต้องใช้เงิน เลยต้องอยู่กับความจริงก่อน 🤔
โฆษณา