ระบบของศาสตร์แห่งความรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่ดีขึ้นและยั่งยืนครับดังนั้นถ้าไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการทำงานที่เกี่ยวกับระบบของด้านความรู้นั้นดีที่สุดครับเพราะต่อให้ไม่มีระบบการเงินมนุษย์ก็จะสามารถคิดค้นระบบใหม่ขึ้นมาใช้แทนระบบการเงินได้อยู่ดีครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา