มีบัญชีอยู่แล้ว?
8. พระเยซูทรงเป็นผู้สำเร็จความเชื่อของเรา คือผู้ที่ทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จและครบถ้วน — ฮร.12:2ก:
(1) เมื่อเราหันจากทุกสิ่งไปเพ่งพินิจที่พระองค์ตลอดเวลา พระองค์จะทรงทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จและครบถ้วน ซึ่งความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีไว้เพื่อการวิ่งแข่งฝ่ายสวรรค์ — ข้อ 1.
(2) เราทุกคนล้วนมีความเชื่อที่มีคุณภาพเหมือนกัน แต่ปริมาณของความเชื่อที่เรามีนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราได้ติดต่อกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์มากเท่าไร เพื่อพระองค์จะได้เพิ่มพูนขึ้นในตัวเรา — รม.12:3:
ก. ความเชื่อในระยะเติบโตก้าวหน้านั้นมีมาโดยการที่เราติดต่อกับพระเจ้าตรีเอกภาพผู้เป็นความเชื่อในตัวเรา — 1ธซ.5:17.
ข. หนทางที่จะได้รับความเชื่อเช่นนี้คือการติดต่อกับแหล่งกำเนิดของความเชื่อ ซึ่งก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอด โดยการร้องเรียกพระองค์, อธิษฐานต่อพระองค์, และอ่านอธิษฐานพระคำของพระองค์ — ฮร.4:16; รม.10:12; 2ตธ.2:22; อฟ.6:17–18; ฮร.4:2.
ค. เมื่อเราติดต่อกับพระองค์ พระองค์ก็ไหลล้นอยู่ภายในเรา และท่ามกลางเราก็จะมีความเชื่อซึ่งกันและกัน; เราได้รับการหนุนใจผ่านความเชื่อที่อยู่ในกันและกัน — รม.1:12; ฟม.6.
(3) วิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเรา ซึ่งเป็นวิญญาณแห่งความเชื่อ คือชัยชนะที่เรามีต่อฝ่ายโลกที่ถูกซาตานจัดให้เป็นระบบและฉกชิงไป — 1ยฮ.5:4; ยฮ.3:6; 2กธ.4:13; 1ยฮ.5:18.
(4) ฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจระงับได้และไม่อาจกักขังไว้ของความเชื่อได้ผลักดันให้ผู้คนนับพันยอมทนทุกข์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า, เสี่ยงชีวิตของตน, และกลายเป็นผู้ที่ถูกใช้ออกไปและผู้พลีชีพที่มีชัยชนะ เพื่อจะทำให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในความเชื่อนั้นสำเร็จลุล่วง — ลก.18:8; ฟป.2:20; รม.16:3–4; กจ.20:24; 1ตธ.1:4; ฮร.12:3; เทียบ วนฉ.8:4.
9. ถ้าพิจารณาตาม ฮร.12:2 เพื่อความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้น พระเยซูจึงทรงทนรับกางเขนโดยไม่ทรงเห็นว่าความละอายเป็นสิ่งสำคัญอะไร และได้ทรงนั่งลงที่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า:
วันเสาร์ - การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า
เฮ็บราย บทที่ 12 ข้อ 2 หันมาเพ่งพินิจที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและผู้สำเร็จความเชื่อของเรา พระองค์ได้ทรงทนรับกางเขนและไม่ทรงเห็นว่าความละอายเป็นสิ่งสำคัญอะไรเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้น และได้ทรงนั่งลงที่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว.
เฮ็บราย บทที่ 2 ข้อ 9 แต่เราเห็นพระเยซูทรงสวมมงกุฎแห่งสง่าราศีและเกียรติยศ พระองค์ทรงถูกทำให้ต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อยเนื่องด้วยการทนทุกข์แห่งความตาย...
อ่างแสวงหาเพิ่มเติม สัปดาห์ที่ 4 วันเสาร์ http://gbrtbooks.com/MorningRevival/Detail?PG=MRN&MR_ID=16&W_NO=4
ฟังเสียงการแบ่งปัน สัปดาห์ที่ 4 วันเสาร์ ▶️
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  นักการเมืองมะกันแหย่มังกรอีกรอบ! คณะสมาชิกรัฐสภาคองเกรสจากสหรัฐฯ นำโดย Ed Markey สมาชิกวุฒิสภากับ ส.ส. อีก 4 คนขึ้นเครื่องบินกองทัพอากาศสหรัฐฯ บินลงไต้หวันเมื่อสักครู่
  Digital Transformation กับความปลอดภัยที่ได้จาก CloudFlare เราพูดถึงการทำ Digital Transformation กันอย่างหนาหู ซึ่งกระบวนการที่ว่านี้ มุ่งประเด็นสำคัญไปที่การนำเทคโนโลยีและกลวิธีทางดิจิตัลมาพัฒนาหรือสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ หรือนำสิ่งเก่ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำธุรกิจในยุคดิจิตัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสู่การประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต
  #MainStand : เปิดราคาค่าเบียร์ 20 สโมสรพรีเมียร์ลีก 2022/23 อาจเป็นสิ่งที่ชวนให้เลือดลมมันพลุ่งพล่านส่อเกิดเรื่องก็จริง แต่เบียร์กับฟุตบอลนั้นเป็นของคู่กัน ยิ่งได้ไปดูในสนาม ดูเกมมัน ๆ พลางจิบน้ำสีอำพันบ้าง ขาวบ้าง ดำบ้าง ตามแต่สูตรไป แหมมันชื่นใจจริง ๆ
  อนาคตของประเทศไทย VS เวียดนาม อนาคตของประเทศไทย VS เวียดนาม บทความโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนเน้นคุณค่า โลกในมุมมองของ Value Investor
  ดูทั้งหมด