มีบัญชีอยู่แล้ว?
I. พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการตรัส — ฮร.1:1-2ก:
1. ทั้งจักรวาลเกิดขึ้นโดยการตรัสของพระเจ้า — รม.4:17; ฮร.11:3; บพส.33:9.
2. ธาตุแท้ของหนังสือจดหมายที่เขียนให้แก่ชาวเฮ็บรายนั้นก็คือการตรัสของพระเจ้าในพระบุตร — 1:1-2ก:
(1) พระเจ้าตรัสในพระบุตร, พระบุตรในฐานะพระวิญญาณนั้นตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย, และในที่สุดพระวิญญาณนั้นก็ตรัสแก่คริสตจักร — วว.2:7ก; 22:17.
(2) การที่พระเจ้าถูกนำเข้าสู่มนุษย์และมนุษย์ถูกนำเข้าสู่พระเจ้า นั่นเป็นเรื่องของการตรัสอย่างสิ้นเชิง — ยฮ.1:14; 6:63.
(3) การที่พระเจ้าตรัสกับเราย่อมพิสูจน์ว่า เราอยู่ภายใต้การอวยพระพรของพระองค์ — เทียบ 1ซมอ.3:1; 10, 21.
(4) ชีวิตของผู้เชื่อทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสิ้นเชิง — ฮร.1:3; มธ.17:5; วว.2:7ก; พพร.8:13; ฮร.5:13-14.
(5) พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ทรงนำตัวของพระองค์มาแจกปันและซึมซาบเข้าสู่เราโดยการตรัส — 2ตธ.3:16-17; ยอค.37:4-6:
ก. เมื่อพระเจ้าตรัส แสงสว่างก็ฉายส่องออกมา นำความเข้าใจ, นิมิต, ความรู้, สติปัญญา, และคำพูดมาให้แก่เรา — บพส.119:105, 130.
ข. เมื่อพระเจ้าตรัส ชีวิตก็ถูกแจกปัน และชีวิตนี้ยังครอบคลุมถึงคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ทั้งปวงของพระคริสต์ — ยฮ.6:63; 1:1, 4.
วันจันทร์ - การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า
เฮ็บราย บทที่ 1:ฝ ข้อ 1-2 เมื่อกาลก่อน พระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบุรุษโดยผู้เผยพระวจนะไว้หลายส่วนและในหลายด้าน แต่ในวาระสุดท้ายนี้ได้ตรัสแก่เราในพระบุตร…
บทเพลงสรรเสริญ บทที่ 119 ข้อ 105 พระคำของพระองค์เป็นตะเกียงสำหรับเท้าของข้าพเจ้าเป็นความสว่างสำหรับทางของข้าพเจ้า.
ยฮ.6:63 พระวิญญาณนั้นเป็นที่ให้มีชีวิต;…ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิต.
อ่านแสวงหาเพิ่มเติม สัปดาห์ที่ 5 วันจันทร์ http://gbrtbooks.com/MorningRevival/Detail?PG=MRN&MR_ID=16&W_NO=5
ฟังเสียงการแบ่งปัน สัปดาห์ที่ 5 วันจันทร์ ▶️ https://www.blockdit.com/posts/62b93b987d725241599a5886
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  "ยูเครน" ดิ้นรนหนัก เพื่อหาเงินทำสงครามกับ"รัสเซีย" การสู้รบกับรัสเซีย ส่งผลกระทบอย่างหนักกับงบประมาณของยูเครนที่ใกล้หมดลง ในขณะที่ความช่วยเหลือจากตะวันตกล่าช้าและลดลง ทำให้ยูเครนต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินอย่างหนัก
  รถเป็นรอยขูด เกิดจากสาเหตุอะไร ? พร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเอง แม้จะเป็นรอยขนแมว รอยขีดข่วนเล็กน้อย เชื่อว่าหลายคนคงไม่สบายใจกับรอยขีดข่วนเหล่านี้แน่นอน
  #MainStand : เปิดราคาค่าเบียร์ 20 สโมสรพรีเมียร์ลีก 2022/23 อาจเป็นสิ่งที่ชวนให้เลือดลมมันพลุ่งพล่านส่อเกิดเรื่องก็จริง แต่เบียร์กับฟุตบอลนั้นเป็นของคู่กัน ยิ่งได้ไปดูในสนาม ดูเกมมัน ๆ พลางจิบน้ำสีอำพันบ้าง ขาวบ้าง ดำบ้าง ตามแต่สูตรไป แหมมันชื่นใจจริง ๆ
  เมื่อนักประดิษฐ์อยากให้งูมีขาเหมือนสัตว์อื่นๆบ้าง และภาพก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็น ..
  ดูทั้งหมด