คิดว่าเริ่มจากการให้คำนิยามกับมันค่ะว่า แบบไหนเรียกว่าทัศนคติที่ดี? และ/หรือมันต่างจากคำอื่น เช่น ทัศนคติที่แย่หรือโลกสวยอย่างไร?
  • 1
โฆษณา