เริ่มจากเห็นคุณสมบัติ (Being) หรือคุณค่าในตัวเอง เช่น มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ มีอารมณ์ขัน มีวินัย กล้าแสดงออก อดทน ใจสงบ รักธรรมชาติ รักศิลปะ และอีกนับร้อยสิ่งดี ซึ่งทุกๆคนมีอยู่ เพียงบางอย่างมีมากหรือน้อยเพราะไม่ได้ขัดเกลาจิตใจ
เมื่อมองเห็น จิตใจเราจะมั่นคง กล้า ไม่หลงให้ความสำคัญค่านิยมข้างนอกตัวจนอ่อนแอ
เมื่อมองเห็นความจริงเราจะไม่ตัดสินคนจากภายนอก เพราะรู้ว่าเขาก็มีความดีอยู่ข้างใน
เราทุกคนเคยทำไม่ดีจากความเชื่อผิดๆหรือการตัดสินคนอื่นและปัญหาพื้นฐานของขีวิตของเราเอง 💖
(ลิ้งค์ค่ะ เป็นองค์กรการกุศลระดับโลกที่ช่วยคนค้นหาเรื่องนี้ อยู่ในคอร์ส Who am I ? สามารถเช็คตารางวันสอนได้ด้วย)
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา