กระแสการเติบโตอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างไร และผู้ประกอบการจะมีทางรอดเพื่อปรับตัวให้ก้าวทันกระแสนี้ได้อย่างไร ติดตามหาคำตอบได้ในคลิปนี้ “เจาะกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางรอดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับยุคใหม่”
โฆษณา