ภาวะจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ
มักพบในผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมองภาพไม่ชัด ภาพบิดเบี้ยว เห็นจุดดำ
หรือมีจุดบอดบริเวณกึ่งกลางภาพ ความสามารถในการแยกแยะสีแย่ลง
Thai Optical Group
  • 7
โฆษณา