9 ก.ค. 2022 เวลา 22:30 • ความคิดเห็น
สำหรับผมคิดว่าตัวเราเองครับ การกระทำ ความคิด และคำพูดของ “ตัวเราเอง” ที่ทำให้เราด้อยค่าครับ เช่นไม่มีใครด้อยค่าตัวเราเองด้วยความคิดว่าเราด้อยค่า และไม่มีใครคิดว่าเราไร้ค่าเท่ากับเราประเมินค่าตัวเราเองครับ
โฆษณา