ก็ยังอยู่ในมุมเศร้าก่อนสักแปปนึงค่ะ แล้วก็คิดถึงเหตุของความเศร้านั้น และทำใจปล่อยวางค่ะ มันก็จะดีขึ้นเอง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา