จะนึกภึง คำว่"ชีวิตเปรียบเหมือนครูผู้ทารุฌ ทีมักจะลงโทษเรากอ่นที่จะมอบบทเรียนให้" สู้ สู้💪💪
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา