6 กิจวัตรประจำวันที่ช่วยสร้างความอดทนให้คุณ | 5M EP.1241
.
โลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้ “ความอดทน” จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี เพื่อสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้เต็มที่และพร้อมรับมือกับทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ ชวนไปรับฟังถึง 6 กิจวัตรประจำวันที่ช่วยฝึกความอดทนของคุณให้ดียิ่งขึ้นกัน
  • 14
โฆษณา